Dzīves līmenis Baltijas valstīs 2006-2007

Studiju darba tēma ir „Dzīves līmenis Baltija valstīs”. Studiju darba autors pēta dzīves līmeņa ietekmējošos faktorus, problēmas un dzīves līmeni Baltijas valstīs. Definēti tiek tādi jēdzieni, ka iekšzemes kopprodukts, personiskais patēriņš, investīcijas, valdības izdevumi, tirdzniecības bilance, bezdarbs un inflācija. Apskatīti ir makroekonomiskie mērķi, analizēts bezdarba un inflācijas līmenis Baltijas valstīs. Studija darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījumu periods 2006. – 2007. gads Studiju darba apjoms – 22 lapas. Tas sastāv no 4 nodaļām, kurās ietverta viena tabula. Darbā izmantoti 10 bibliogrāfiskie avoti.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 12/16/2008
Faila izmērs: 157 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu