Dzīvokļa īpašuma atsavināšānas veidi

Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai, autors izvirzīja sekojošu uzdevumu izpildi: 1. raksturot un analizēt dzīvokļa īpašumu; 2. norādīt ar dzīvokļa īpašumu saistītajā terminoloģijā esošās nianses, kuras rada neizpratni tirgus dalībniekos; 3. raksturot dzīvokļa īpašuma atsavināšanas veidus, 4. norādīt kādas ir šo veidu atšķirības; 5. kā dzīvokļa īpašuma īpašnieks vai izvēlēties sev piemērotāku dzīvokļa īpašuma atsavināšanas veidu; Dzīvokļa īpašuma jēdziens, īpašnieks, pirkuma līgums, maiņas līgums, uztura līgums, dāvinājuma līgums, testaments, mantojums, ekspropriācija
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 81 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/3/2010
Faila izmērs: 683 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu