Eiropas valstu tiesību vēstures eksāmena jautājumu atbildes

1. Eiropas valstu kopīgās juridiskās kultūras vēsturiskie pamati: grieķu tiesību filozofija, romiešu tiesības un juridiskā tehnika, ebreju morāle un kristīgās vērtības. 2. Antīkās Grieķijas un Senās Romas ieguldījums Eiropas intelektuālās domas un eiropiskās identitātes attīstībā. 3. Eiropas integrācijas priekšnoteikumi. 5. Kanonisko tiesību jēdziens, nošķiršana no citām tiesību nozarēm un ietekme uz Eiropas integrācijas procesu. 7. I Pasaules kara mantojums. 8. Eiropa starpkaru periodā. 9. II Pasaules kara rezultātu nozīme Eiropas attīstībā. 11. Līgumā par Eiropas Savienības darbību (Lisabonas līgums) ietverto kopējo Eiropas vērtību ģenēze un raksturojums. 12. Eiropas Savienības integrācijas posmi un formas. 13. Eiropas Savienības tiesību iedarbība laikā un telpā. 14. Latvijas ceļš atpakaļ uz Eiropu- Latvijas integrācija Eiropas Savienībā.
Tips: Konspekts
Apjoms: 48 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/2/2020
Faila izmērs: 72 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu