Eksāmena jautājumi un atbildes Latvijas tiesību vēsture

Viduslaiku laulību tiesību īpatnības (pagāniskā laulība un kristīgā laulība, kopīgais un atšķirīgais). Baltu un līvu mantošanas tiesības. Viduslaiku soda/krimināltiesību raksturojums (baltu un Livonijas savienības laika soda/krimināltiesiskā izpratne). Viduslaiku tiesu iekārtas īpatnības. Balti un līvi tiesas un Livonija savienības tiesu iekārta. Kopējais un atšķirīgs. Valdības formula (1617) – pirmais konstitucionāla līmeņa normatīvais akts Latvijas teritorijā. Zviedru apgaismība Vidzemē. Tiesu vara. Pavalstniecība. Ev. luteriskās baznīcas satversme. Izglītības sistēma. Baltijas autonomijas Krievijas impērijas sastāvā juridisks raksturojums. Dzimtbūšanas atcelšanas nozīme Baltijas guberņās un latviešu tautas (Latvijas) liktenis. Baltijas guberņu tiesu iekārtas reformas (1889) raksturojums. Prokuratūra un advokatūra Latvijā (Baltijā/Latgalē) (1889–1940). Procesuālo tiesību raksturojums Latvijā (Baltijā/Latgalē) (1889–1940). Krievijas impērijas soda/krimināltiesību un Latvijas Republikas 1933.gada Sodu likuma raksturojums. Agrārā reforma Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Laulību tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Ģimenes tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Mantošanas tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Lietu (īpašuma) tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Saistību tiesības (kalpošanas tiesības, Rūpniecības likums) Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Tirdzniecības tiesības (tirgotāju sabiedrība, akciju sabiedrība un arteļi Krievijas impērijā). Krievijas impērijas 1906. gada 23. aprīļa Valsts Pamatlikums („pavalstnieka pamattiesību katalogs”). Nerealizētie vai uz īsu laiku realizētie Latvijas valstiskumi – Baltijas hercogiste (1917–1918). Zemes reforma Latvijā XX gs. 20.–30. gados. Latvijas PSR tiesu sistēmas un arbitrāžas raksturojums. Biedru tiesas. Latvijas PSR procesuālo tiesību un labošanas darba tiesību raksturojums. Latvijas PSR krimināltiesību īpatnības. Latvijas PSR laulības un ģimenes tiesību raksturojums. Latvijas PSR mantošanas tiesību raksturojums. Latvijas PSR īpašuma tiesību raksturojums. Latvijas PSR saistību tiesību un dzīvokļu tiesību raksturojums. Nacistiskās Vācijas okupācijas laika tiesību raksturojums Latvijā. Latvijas neatkarības atjaunošanas juridiskās īpatnības (1988–1991). Valsts kontinuitātes/nepārtrauktības teorija (de iure un de facto). Sk.: Austrijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas gadījumus. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana. Īpašuma denacionalizācija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Īpašuma privatizācija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas.
Tips: Konspekts
Apjoms: 50 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/4/2016
Faila izmērs: 450 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu