Eksamena jautājumi Latvijas tiesību vēsture

Eksamena jautjāumi tiesību vēsture. 1889.gada tiesu reforma Baltijā. Tiesības un tiesu iekārta Vitebskas guberņas Latgales apriņķos. Baltijas vietējo likumu kopojums (I – III daļa). Civiltiesības un krimināltiesības pēc Baltijas vietējiem likumiem XIX.gs. Administratīvā reforma Baltijā XIX gs. otrajā pusē. 1905. – 1907.g. revolūcijas radītās revolucionārās varas institūcijas. Vācu okupācijas vara Kurzemē Pirmā pasaules kara laikā un tiesības okupētajos apgabalos. 1917.g. Krievijas revolūcijas izsauktās pārmaiņas Baltijas guberņu pārvaldes sistēmā. Lieliniecisko darbaļaužu padomju izveidošanās 1917.g. Latvijas neokupētajā Latvijas daļā un to darbība. „Iskolata republikas” uzbūve, valstiskais statuss un konstitucionālā uzbūve. Latvijas Republikas proklamēšana 1918.g. 18.novembrī. Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas (1918.g. decembris – 1920.g. janvāris) valsts tiesiskais statuss un konstitucionālā uzbūve. Padomju Latvijas tiesu sistēma un process 1919.g. Latvijas Republikas konstitucionālie akti. 1922.g. LR Satversme. LR likums par zemes reformu. Tiesu iekārta Latvijas Republikā 20. – 30.gados un procesuālās tiesības. Civiltiesības Latvijas Republikā. 1937.g. Civillikums. Krimināltiesības Latvijas Republikā. 1933.g. Sodu likums. Parlamentārisma krīze Latvijā 30.gados un autoritārā režīma nodibināšana.Latvijas inkorporācija PSRS 1940.g. Galvenie Latvijas PSR likumdošanas akti 1940. – 1941.g. 1940.g Latvijas PSR konstitūcija. Vācu okupācijas režīms Latvijā (1941. – 1945.g.). Galvenie vācu okupācijas laika likumdošanas akti Latvijā (1941. – 1945.g.). Latvijas PSR konstitūcija. Latvijas PSR tiesu iekārta un process. Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošana (1988. – 1993.g.). 1990. gada 4. maija LR AP deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. LR 5. Saeimas vēlēšanas. Tiesu reforma LR 90.gados. Civiltiesības LR pēc 1990. gada 4. maija. LR 1991.g. likums „LR cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. LR 6., 7., 8., Saeimas vēlēšanas.
Tips: Špikeris
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/1/2010
Faila izmērs: 192 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu