Eksāmenu biļetes saimnieciskās un darba tiesībās

1. biļete. Līgumi, to veidi. 2. biļete. Oferte, līguma būtiskas daļas, nosacījumi. 3. biļete. Procenti un to aprobežojumi. 4. biļete. Līgumsods. 5. biļete. Pirkuma līguma būtība. 6. biļete. Gribas īstuma ierobežojumi (maldi, viltus, spaidi). 7. biļete. Aizdevuma līgums. 8. biļete. Nomas un Īres līguma laušana. 9. biļete. Galvojums. 10. biļete. Uzņēmuma līgums. 11. biļete. Pirkuma līguma veidi, to nozīme. 12. biļete. Saistību tiesību rašanās. 13. biļete. Dāvinājuma līgums. 14. biļete. Patapinājuma līgums. 15. biļete. Glabājuma līgums. 16. biļete. Nomas un Īres līgums. 17.biļete. Rokas nauda. 18. biļete. Pilnvarojuma līgums. 19. biļete. Pārdošana izsolē. 20. biļete. Pārvadājuma līgums. 21. biļete. Pirkuma līguma norobežošana no Piegādes līguma. 22. biļete. Komercdarbības formas. 23. biļete. Personālsabiedrību īpatnības. 24. biļete. Atpūtas laiks un darba laiks. 25. biļete. Kapitālsabiedrību reorganizācijas un likvidācijas kārtība. 26. biļete. Darba samaksas reglamentācijas īpatnības. 27. biļete. Darbinieka pieņemšana un noformēšana darbā. 28. biļete. Firmas veidošanas nosacījumi. 29. biļete. Koplīgumu nozīme un noslēgšanas kārtība.
Tips: Cits
Apjoms: 57 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/16/2020
Faila izmērs: 406 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu