Eksporta plāna sastādīšana uzņēmumam

Darbā mēs aplūkojam uzņēmuma darbības veidu, produkcijas veidu, ka arī eksporta nozīmi uzņēmumā. Mēs izpētijam esošo tirgu, un izstrādājam eksporta plānu, ieiešanai potenciālā tirgū. Par potenciālo tirgu mēs izvēlējamies Spāniju. Galvenais mērķis ir izkaidrot vai uzņēmumam ir iespējas iekarot potenciālo tirgu-Spāniju, vai nē. Par informācijas avotiem kalpo: 1. uzņēmuma nepublicēti materiāli 2. vispārēja un speciālā literatūra 3. interneta avoti Tika izmantotā pētijuma metode par eksporta iespēju potenciālā tirgū. Darba uzdevums ir: 1. Izvēlēties attiecīgu firmu,kura eksportēs savu produkciju 2. Izpētit uzņēmumu un to darbības, iespējas 3. Izvēlēties potenciālo tirgu uz, kurieni vārētu eksportēt šo uzņēmuma produkciju 4. Izpētīt šo potenciālo tirgu 5. Apskatīt kādas ir iespējas šo uzņēmumu sadarbošanai ar Spāniju 6. Kā tiks veikta sadarbošana 7. Izdarīt secinājumus
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Transports un sakari

Publicēts: 12/14/2011
Faila izmērs: 178 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu