Kvalifikācijas darbs "Ēku fiziskā saglabāšana"

Darba nosaukums – „Ēku fiziskā saglabāšana”. Kvalifikācijas darbā būs apskatītas ēku fiziskā saglabāšana un to apkārtējās teritorijas apsaimniekošanas darbi un to organizācija gan pašvaldību īpašumos, gan privātīpašumos. Pētot visus pieejamos materiālus un veicot analīzi, šī darba pamatā ir apskatītas Rīgas pilsētas īpašumu teritorijas un ar to saistītā normatīvo aktu bāze. Darbā ir vispārīga analīze par Rīgas pilsētu kopumā. Kvalifikācijas darba mērķis - izpētīt un izanalizēt ēku fizisko saglabāšanu un to apkārtējās teritorijas apsaimniekošanas veidus un to tiesiskos aspektus, apzināt visus normatīvos aktus un dokumentus, kas regulē piegulošās teritorijas apsaimniekošanu kādā konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā, kā arī kā vietējo pašvaldību izdotie normatīvie akti konsolidējas ar Civillikumu, Administratīvajām tiesībām un Administratīvo Pārkāpumu kodeksu. Kvalifikācijas darba izvirzītā mērķa sasniegšanai tiek izmantoti Ziemeļu rajona izpilddirekcijas informatīvie materiāli, statistikas dati un interneta resursi, LR normatīvo aktu materiāli, mācību grāmatas, profesiju rokasgrāmatas, pārskatu materiāli, kā arī publikācijas presē.
Tips: Cits
Apjoms: 72 Lpp.
Jomas:

Apdrošināšana

Publicēts: 4/30/2013
Faila izmērs: 375 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

10.80 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu