Elektroenerģijas nodoklis

1. Elektroenerģijas jēdziens un mērķis. 1.1. Elektroenerģijas nodokļa jēdziens. 1.2. Elektroenerģijas nodokļa mērķis. 2. Elektroenerģijas nodokļa tiesiskais regulējums. 2.1.Elektroenerģijas nodokļa likums. 2.2. Ministru kabineta noteikumi. 2.3. Eiropas Savienības tiesību akti. 3. Elektroenerģijas nodokļa regulējuma saturs. 3.1. Elektroenerģijas nodokļa objekts. 3.2. Elektroenerģijas nodokļa subjekts. 3.3. Nodokļa likme. 3.4. Nodokļa atbrīvojumi. 3.5. Nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība. 3.6. Nodokļa aprēķināšana, maksāšana un deklarēšana. 4. Citu valstu pieredze un perspektīvas. 4.1. Citu valstu pieredze. 4.2. Nodokļu politikas perspektīvas. 4.3. Latvijas perspektīva. 4.4. Starptautisko organizāciju rekomendācijas.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 21 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Enerģētika

Publicēts: 11/30/2015
Faila izmērs: 152 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu