Elektronu svārstību spektroskopija

Spektroskopija . 2. Elektronmagnētiskā radiācija. 2.1. Frekvence. 2.2. Viļņa garums. 2.3. Amplitūda. 2.4. Fāze. 2.5. Polarizācija. 2.6. Izplatīšanās virziens. 2.7. Fizikālo konstanšu lielumi. 3. Vielas un elektromagnētiskā starojuma savstarpēja iedarbība. 3.1. Transmisija. 3.2. Refrakcija. 3.3. Atstarošana. 3.4. Pilna iekšēja atstarošana. 3.5. Pavājinātās vai izmainītās pilnās iekšējās atstarošanas spekrtoskopija (ATRS, ATIRS). 3.5.1. Pilnās iekšējās atstarošanas elementi. 3.6. Difūzā atstarošana. 3.7. Difūzās atstarošanas spektroskopija. 3.8. Spoguļatstarošanas spektroskopija. 4. Elektromagnētiskā starojuma absorbcija un emisija kā pāreja starp diviem enerģētiskiem līmeņiem. 5. Stacionārs sadalījums starp dieviem enerģētiskiem līmeņiem (Bolcmana vienādojums). 6. Molekulas pilnas enerģijas sastāvdaļas. 7. Molekulas jonizācija elektromagnētiskā starojuma iedarbības rezultātā. 8. UV-VIS spektroskopija, spektrofotometri un palīgierīces. 8.1. UV-VIS. 8.2. UV-VIS spektrometrs. 8.3. Divstaru iekārtas darbības princips.. 8.4. Kivetes un kivešu turētāji. 8.5. Atstarošanas spektru uzņemšanas palīgierīces. 8.6. Šķīdinātāja izvēle un šķīdumu pagatavošana. 9. Molekulu elektronu spektri. 9.1. Hromoforas grupas un auksohromās grupas. 10. Divatomu molekulas elektronu enerģētisko līmeņu svārstību sīkstruktūra un elektronu pārejas. Elektronu konfigurācijas apzīmēšana. 11. Daudzu atomu molekulas. Elektronu pāreju klasifikācija pēc orbitāļu tipa. Aizliegtas un atļautas pārejas. Neorganisko savienojumu elektronu absorbcijas spektri. Pārejas metālu katjonu absorbcija. Kompleksoni un kompleksu lādiņa pārneses absorbcijas joslas. 11.1. Daudzatomu molekulas. 11.2. Elektronu pāreju klasifikācija pēc orbitāļu tipa. 11.3. Atļautas un aizliegtas pārejas. 11.4. Neorganisko savienojumu elektronu absorbcijas spektri. 11.5. Pārejas metālu katjonu absorbcija. 11.6. Kompleksoni un kompleksu lādiņa pārneses absorbcijas joslas. 12. Organisko savienojumu elektronu absorbcijas spektri. Elektronu pārejas -, - un n-elektronu sistēmās. Konjugētas -elektronu sistēmas. 12.1. Organisko savienojumu elektronu spektri un elektronu pārejas. Alkānos. Alkēnos. Diēni, poliēni. Nepiesātināti karbonilsavienojumi. Alkīni, poliīni. Halogēnalkāni.
Tips: Konspekts
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Fizika

Publicēts: 5/1/2016
Faila izmērs: 3131 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu