Gada pārskata sastādīšana un kvalitāte uzņēmumā

1. Gada pārskata sagatavošanas noteikumi. 1.1. Kvalitatīva gada pārskata pazīmes. 2. Gada pārskata sastāvs. 3. Pārskata gada bilance. 4. Peļņas vai zaudējuma aprēķins. 5. Naudas plūsmas pārskats. 6. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats. 7. Finanšu pārskata pielikums. 8. Vadības ziņojums. 9. Gada pārskata apstiprināšana, pārbaude un iesniegšana. 10. Pielikums. Secinājumi un priekšlikumi.
Tips: Dokumenta paraugs
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 9/28/2020
Faila izmērs: 154 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu