Ģimenes tiesības

Laulības institūts. Laulības noslēgšana. Laulības neesamība. Laulības šķiršana. Laulāto mantiskās attiecības. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības. Laulāto kopējā manta. Laulāto atsevišķā manta. Laulāto atsevišķi iegūtā manta. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības Līgumi laulāto starpā, kas neatceļ likumiskās mantiskās attiecības. Laulības līgums par visas laulāto mantas šķirtību. Laulības līgums par laulāto mantas kopību. Vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un pienākumi Paternitātes pieņēmums - prezumpcija Adopcija. Adopcija Latvijas Republikā Aizgādība. Uzturlīdzekļi bērnam.
Tips: Referāts
Apjoms: 35 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/25/2012
Faila izmērs: 80 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.98 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu