Grāmatvedības paņēmienu pielietojums uzņēmumā

Iepazīšanās ar uzņēmumu. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības organizācijas dokumenti. Grāmatvedības organizācija uzņēmumā, pienākumu sadale grāmatvedībā. Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas kārtība uzņēmumā. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas „Nolikums”. Uzņēmuma grāmatvedības kontu plāns un pielietojamā kontu kodēšanas sistēma. Dokumentu apgrozības apraksts vai shēma. Galvenie grāmatvedības darba posmi, kurus jāveic pārskata gadā, lai sastādītu finanšu pārskatus. Uzņēmuma mantas, debitoru un kreditoru novērtēšanas kārtība uzņēmumā. Dokumentācija un grāmatvedības reģistri. Dokumentu klasifikācija, noformējums un lietvedības organizācija. Attaisnojuma dokumentu identificēšana, izmantojot uzskaitē datorprogrammas. Uzņēmumā izmantojamie grāmatvedības reģistri un to kārtošana. Grāmatvedībā izmantojamā datorprogramma, tās raksturojums. Inventarizācija. Uzņēmuma inventarizācijas “Nolikums”. Inventarizācijas dokumentālais pamatojums un norises kārtība. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu inventarizācija, rezultātu apkopošana. Krājumu inventarizācija un rezultātu apkopošana. Debitoru un kreditoru parādu savstarpējās salīdzināšanas dokumentācija.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 21 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 5/3/2014
Faila izmērs: 159 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu