Grāmatvedības paņēmienu pielietojums

1.Iepazīšanās ar uzņēmumu. 1.1. Uzņēmuma raksturojums. 1.2. Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji. 2. Uzņēmuma grāmatvedības organizācija un dokumenti . 2.1. Grāmatvedības organizācijas veids uzņēmumā, pienākumu sadale grāmatvedībā. 2.2. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti, to izstrādes un apstiprināšanas kārtība. 2.3 Uzņēmuma grāmatvedības kontu plāns un pielietojamā kontu kodēšanas sistēma. 2.4. Galvenie grāmatvedības darba posmi, kurus jāveic pārskata periodā, lai sastādītu finanšu pārskatus (secīgi, sākot ar kontu atvēršanu). 2.5. Uzņēmumā apstiprinātā grāmatvedības politika. 3. Dokumentācija un grāmatvedības reģistri. 3.1. Dokumentu klasifikācija, noformējums un lietvedības organizācija. 3.2 Dokumentu apgrozības apraksts vai shēma. 3.3. Uzņēmumā izmantojamie grāmatvedības reģistri un to kārtošana. 3.4. Grāmatvedībā izmantojamā datorprogramma, tās raksturojums. 4. Inventarizācija. 4.1. Uzņēmuma inventarizācijas instrukcija. Inventarizācijas dokumentālais pamatojums un norises kārtība. 4.2. Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija un rezultātu apkopošana. 4.3. Krājumu inventarizācija un rezultātu apkopošana. 4.4. Debitoru un kreditoru parādu savstarpējā salīdzināšanas dokumentācija.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 20 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 1/24/2016
Faila izmērs: 40 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

6.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu