Grāmatvedības uzskaite, analīze un nodokļi tirdzniecības mikrouzņēmumā

Grāmatvedības uzskaite tirdzniecībā. Tirdzniecības nozares raksturojums. Tirdzniecības uzņēmumu grāmatvedības uzskaites organizācijas iespējas. Grāmatvedības organizācija vienkāršajā grāmatvedības ierakstu sistēmā. Grāmatvedības organizācija divkāršajā grāmatvedības ierakstu sistēmā. Grāmatvedības uzskaites metodika mikro tirdzniecības uzņēmumā. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Pašu kapitāla uzskaite un kreditoru parādu uzskaite. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Uzņēmuma finanšu analīze. Ekonomiskās un finanšu analīzes jēdziens. Pārskatu analīze. Pārskatu ekspresanalīze. Pārskatu horizontālā un vertikālā analīze. Finansiālo rādītāju analīze. Galvenie finanšu koeficienti. Likviditātes rādītāji. Maksātspējas rādītāji. Aktivitātes rādītāji. Rentabilitātes rādītāji. Bankrota diagnostika.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 86 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 5/27/2013
Faila izmērs: 809 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

9.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu