Grāmatvedības organizācija un uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā

Grāmatvedības kārtošana un organizācija. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU UZSKAITE. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite. KRĀJUMU UZSKAITE. Citi grāmatvedības reģistri. Secinājumi. Izmantoto avotu un literatūras saraksts. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
Tips: Referāts
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 10/26/2020
Faila izmērs: 58 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu