Iedzīvotāju personiskais patēriņš Latvijas mājsaimniecībās

Mājsaimniecību personiskā patēriņa teorētiskais apskats. 1.1. Mājsaimniecības termins un to patēriņu ietekmējošie faktori. 1.3. Ar mājsaimniecību personisko patēriņu saistītie normatīvie akti. 2. Iedzīvotāju personīgā patēriņa tendences Latvijas mājsaimniecībās. 3. Pētījumā iegūto datu analīze. Darba mērķis: Izpētīt mājsaimniecību privātā patēriņa tendences un izmaiņas Latvijā. Darba uzdevumi: 1. Raksturot teorētisko bāzi par mājsaimniecībām un to privāto patēriņu; 2. Izanalizēt ar mājsaimniecību patēriņu saistīto tiesisko ietvaru; 3. Pētīt statistikas datus par mājsaimniecību privātā patēriņa tendencēm un izmaiņām; 4. Veikt pētījumu par privātā patēriņa tendencēm un izmaiņām Latvijas mājsaimniecībās. Pētījumā izmantotās metodes: Aprakstošā metode; Dokumentu analīzes metode; Statistisko datu analīze; Socioloģisko pētījumu metode; Grafiskā metode.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 31 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 3/30/2017
Faila izmērs: 222 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu