Ieskats prokurora un advokāta darbā

Darbā analizēti – prokurora un advokāta tiesiskie aspekti un darbība tiesas sistēmas ietveros. Darba mērķis: Izpētīt prokurora un advokāta darbības tiesiskos pamatus un iepazīties ar viņu darbību klātienē. Darba uzdevumi: 1. Iepazīties ar likumiem, kas regulē prokurora un advokāta darbu, analizēt tos. 2. Izpētīt prokurora un advokāta darbības vispārīgos noteikumus, pienākumus, tiesības, atbildību un pilnvaras. 3. Apmeklēt tiesas sēdi, kurā piedalās gan prokurors, gan advokāts. 4. Veikt aptauju jauniešu vidū un analizēt jauniešu zināšanas un viedokli par prokurora un advokāta darbu. 5. Intervēt tiesnesi, prokuroru un advokātu par mums interesējošiem jautājumiem. Pētījumā secināts, ka prokurors veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, uzsāk un veic kriminālvajāšanu un uztur apsūdzību tiesā, bet advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses. Atslēgas vārdi: tiesa, tiesu sistēma, prokurors, advokāts. Darbs satur 26 lapas, 5 nodaļas, 6 diagrammas, 2 pielikumus, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja, intervijas un apmeklēta tiesas sēde.
Tips: Cits
Apjoms: 26 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/7/2013
Faila izmērs: 83 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu