Inflācijas un bezdarba valstiskā regulēšana

Darba mērķis ir izpētīt kā valstiskā regulēšana var ietekmēt gan inflāciju, gan bezdarbu un, ko valdība dara pašlaik, lai uzlabotu ekonomisko situāciju. Vadoties no izvirzītā mērķa, nepieciešams noteikt tā sasniegšnai nepieciešamos uzdevumus. Pirmais ir izpētīt un izanalizēt informāciju, otrais ir- izpētīt kāda ir inflācijas un bezdarba valstiskā regulēšana. Šajā darbā tika izmantotas divas metodes- grupēšanas metode, prakstiskā pētījuma metode. Apkopojot informāciju par inflācijas un bezdarba valstisko regulēšanu tika izmantots periods no 2010. gada līdz 2012. gadam. Darba izmantotā literatūra tika veidota no divām mācību grāmatām, kuru autores ir V. Bikse un M. Šenfelde, kā arī desmit interneta resursiem. Materiālu vākšanā, analīzē un aprakstīšanā ir izmantotas teorētiskās izpētes metodes- literatūras apkopošana un analīze.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 12 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 11/28/2013
Faila izmērs: 90 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu