Inovatīvas idejas mūsdienu biznesā

Kā ekonomiska parādība uzņēmējdarbība ir kā ražošanas attiecību forma saistībā ar nepieciešamās kvalitātes konkrētu preču un pakalpojumu ražošanu un realizāciju patērētājiem un ieplānotā rezultāta (peļņas, ienākumu) gūšanu. Kā ekonomiskā parādība tā atspoguļo visu attiecību sistēmu, kuras uzņēmējam rodas savstarpējās attiecībās ar patērētājiem preču (darba, pakalpojumu) realizācijas procesā, ar piegādātājiem, citiem saimniekojošiem subjektiem, algotiem darbiniekiem un, visbeidzot, ar valsts un citiem vadības orgāniem. Uzņēmējdarbība kā process ir sarežģīta darbību ķēde – no uzņēmējdarbības idejas meklēšanas (rašanās) līdz tās īstenošanai konkrētajā uzņēmuma, organizācijas, firmas projektā, kas ļauj ražot patērētājiem nepieciešamās preces, veikt darbu un sniegt pakalpojumus. Šis process noslēdzas ar peļņas gūšanu. Secīgi, uzņēmējdarbība kā process ir mērķtiecīga darbība, kas virzīta uz tirgus subjektu vajadzību apmierināšanu un noteikta peļņas apjoma gūšanu.
Tips: Cits
Apjoms: 26 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 11/4/2009
Faila izmērs: 249 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu