Izglītības iestādes budžeta veidošanas principi un metodika

Izglītības iestādes budžeta veidošana ir izglītības iestādes grāmatveža viens no galvenajiem uzdevumiem. Atkarībā no tā, kā viņš saplānos izdevumus un ieņēmumus, kā arī nepieciešamos līdzekļus, ar šiem skaitļiem viņam būs jāstrādā visu gadu. Tā kā izglītības iestādes parasti ir budžeta iestādes, tad tām ir jāstrādā ar ieņēmumu un izdevumu kodiem. Par tāmēm atbildīgi ir tikai galvenie grāmatveži un direktori. Iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām grāmatvedības kārtošanas formu (grāmatvedības reģistru veidu, saturu, skaitu un sagatavošanas veidu) atbilstoši “Likumā par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par pašvaldību budžetiem” un Publisko aģentūru likumā paredzētajai kārtībai nosaka finanšu ministrs. Hipotēze – izglītības iestādes budžetu veido valsts piešķirtā dotācija un pašu ieņēmumi. Darba mērķis – izpētīt izglītības iestādes budžeta veidošanos. Pētījuma uzdevumi: 1. raksturot budžeta procesu saistībā ar izglītības iestādēm; 2. izpētīt izglītības iestādes budžeta veidošanas principus; 3. izpētīt izglītības iestāžu finansēšanas procesu. Tika izmantota teorētiskā pētīšanas metode. Darba izstrādāšanā tika izmantoti speciālās literatūras avoti. Darbam ir teorētisks raksturs.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 35 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 3/23/2010
Faila izmērs: 300 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu