Jauniešu attīstības raksturojums

Darba mērķis – jauniešu vecumposma attīstības īpatnību izpēte. Darba uzdevumi: 1. Atrast, analizēt un apkopot informāciju par jauniešu attīstības īpatnībam. 2. Raksturot svarīgākos procesus jauniešu vecumā. 3. Raksturot jauniešu saskarsmi. 4. Veikt jauniešu kā sociāli demogrāfiskās grupas raksturojumu. 5. Izvērtēt vērtīborientācijas nozīmi jauniešu vecumposmā. 6. Izpētīt un izanalizēt zinātnisko literatūru par pētījuma problēmu 7. Izpētīt veikto zinātnieku pētījumu rezultātus par jauniešu vecumposmu. Jauniešu attīstības raksturojums. Psihiskās attīstības raksturojums. ES attīstība jauniešu periodā. Kognitīvas attīstības raksturojums. Emocijas un jūtas. Fiziskā attīstība. Svarīgākās intelektuālās attīstības radītāji. Personības īpašības jauniešu vecumā. Jauniešu saskarsmes raksturojums. Attiecības ar pieaugušajiem. Attiecības ar vienaudžiem. Vajadzības ir jauniešu interešu pamats. Vērtīborientācijas nozīme jauniešu vecumposmā. Studējošās jaunatnes vērtību pasaule. Studentu uzskati par problēmām vērtību pārvērtēšanas procesā.
Tips: Referāts
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Psiholoģija

Publicēts: 5/9/2014
Faila izmērs: 492 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

5.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu