Jautājumi un atbildes personālvadībā

1. Personālvadības internacionālais raksturojums. Prasmes, iemaņas, attieksmes, kvalifikācija. 2. Personāla piesaistīšana. Procedūra, metodes. 3. Izglītības iestādes vadītāja uzdevumi darbā ar personālu. 4. Intervija, tās veidi, procedūra. 5.Personālmenedžments un personālvadība – kopīgais un atšķirīgais. 6.Izglītības iestādes vadītāja pienākumi un uzdevumi. 7.Ekonomisko un politisko faktoru ietekme uz personāla vadīšanu izglītības iestādē. 8. Vadītājs un konfliktu vadība. 9.Vadības stili, to izmantošana organizācijas personāla vadīšanā. 10.Personāla attīstības stratēģiskie uzdevumi. 11. Līdervadība, tās attīstīšana izglītības iestādē. 14. komandas gara veidošana organizācijā. 15.Darbinieku un klientu matrica. Būtība un pielietojums. 16. Personāla loma pārmaiņu vadīšanā organizācijā. 17. Personāla politika izglītības iestādē. 18. Sanāksmes un to vadīšanas metodika. 19. Cilvēkkapitāla jēdziens personālvadībā. Investīcijas tā attīstīšana. 20. Ietekmēšanas metodes un to lietošana personāla vadībā. Darba likums. 21. Personāla vadības uzdevumi un to plānošana izglītības iestādē. 25. Darbaspējas un to attīstīšana izglītības iestādē. 26. Darba vietas raksturojums, darba ētika. 27. Darba kultūra, tās audzinošā ietekme uz personālu. 28. Stresa vadība. 29. Pedagoģisko darbinieku konkurētspējas attīstīšana. 30. Varas veidi. To raksturojums un lietošana. 31. Vadītājs un autoritāte. Būtība, raksturojums. 32. Izglītības darbinieku kvalitatīvais raksturojums Latvijā. Problēmas un risinājumi. 33. Personāla vadība. 33. Motivācija un personālvadība. 40. Motivācijas vēstule. CV. 42. Karjera, tās veidi, sasniegumu un karjeras plānošana, nozīme. 43. Skolas direktoru atestācija, saturs un būtība. 44. Darbinieka pieņemšana darbā, likumdošanas prasības. Dokumenti. 1. Personāla attīstības stratēģiskie uzdevumi. 2. Līdervadība. 3. Amata apraksts, saturs, nozīme. Prasības darbiniekam. 4. Personāla vadības lomas maiņa 20. gs. 5. Komandas veidošana organizācija. 6. Darbinieku un klientu matrica. Būtība un pielietojums. 7. Personāla loma pārmaiņu vadīšanā organizācijā. 8. Personāla politika izglītības iestādē. 9. Pārmaiņas izglītībā un personāla līdzdalība to norisē. 10. Ārējo faktoru ietekme uz personāla attīstību izglītības iestādē. 11. Ietekmēšanas metodes un to lietošana personālvadībā. 12. Personāla vadības uzdevumi izglītības iestādē. 13. Grupa organizācijā. Raksturojums, efektivitāte. 15. Varas bilance. Būtība, nozīme. 16. Globālās pieejas lietošana vadīšanā. Japānas ietekme vadīšanas teoriju attīstībā. 17. Darba vietas raksturojums. Darba ētika. 18. Darba kultūra, tās audzinošā ietekme uz personālu.19. Darbinieku novērtēšana. Darba samaksa izglītības darbiniekiem. 20. 2 – 3 vadīšanas teoriju būtība un personālvadība. 21. Varas veidi. Raksturojums, lietošana. 22. Vadītājs un autoritāte. Būtība, raksturojums. 23. Izglītības darbinieku kvalitatīvais raksturojums Latvijā. Problēmas un risinājumi. 24. Motivācija un personālvadība. 26. Personāla kustība izglītības iestādē, plānošana, vadīšana, personāla atjaunošanas, personāla aiziešanas koeficienti. 27. Konfliktu risināšana organizācijā. 28. Kompetence. Tās paaugstināšanas vadība izglītības iestādē. 29.Komunikācijas nozīme personāla vadīšanā. 30. Personāla plānošanas metodes. 31. Motivācijas vēstule. CV. 32. Personāla izvēle. Kritēriju izveide, procedūra un informācijas avoti. 33. Karjera, tās veidi, sasniegumu un karjeras plānošana, nozīme. 34. Skolas direktoru atestācija. Saturs, būtība. 35. Pieņemšana darbā. Likumdošanas prasības. Dokumenti.
Tips: Konspekts
Apjoms: 65 Lpp.
Jomas:

Vadība

Publicēts: 1/8/2017
Faila izmērs: 557 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu