Jautājumi un atbildes studiju kursā tiesību teorija

Tiesību teorijas vieta juridisko zinātņu sistēmā. Tiesību teorijas saikne ar juridisko praksi. Tiesības kā sociālā parādība. Dabisko tiesību doktrīnas būtiskās atziņas. Juridiskā pozitīvisma doktrīnas pamatnostādnes. Objektīvās tiesības un subjektīvās tiesības. Tiesību norma sociālo normu sistēmā. Tiesību normu un morāles normu attiecības. Tiesību normas jēdziens un pazīmes. Tiesību normu klasifikācija. Tiesību normu struktūra. Materiālās un procesuālās normas. Tiesību normu kolīzija. Tiesību avotu jēdziens. Patstāvīgie tiesību avoti. Tiesību palīgavoti. Normatīvā akta jēdziens un veidi. Normatīvo aktu Hierarhija. Normatīvo aktu spēkā esība laikā. Normatīvo aktu spēkā esība telpā un attiecībā uz personu. Normatīvo aktu sistematizācijas būtība un mērķi. Normatīvo aktu sistematizācijas veidi. Romāņu- ģermāņu tiesību saime. Angļu- amerikāņu tiesību saime. Nacionālās tiesiskās sistēmas jēdziens. Tiesību sistēmas jēdziens un struktūra. Tiesību iedalījums- publiskajās un privātajās. Tiesību realizācijas jēdziens un veidi. Tiesību normu piemērošanas jēdziens. Tiesību normu piemērošanas stadijas. Tiesību normu iztulkošanas jēdziens. Tiesību normu iztulkošanas veidi un metodes. Likuma analoģija un tiesību analoģija. Tiesisko attiecību jēdziens un pamatpazīmes. Tiesisko attiecību struktūra. Tiesisko attiecību subjekti. Juridiskie fakti: jēdziens un klasifikācija. Tiesībpārkāpuma jēdziens, pazīmes, veidi. Tiesībpārkāpuma sastāvs. Juridiskās atbildības jēdziens, pamats, pazīmes. Juridiskā atbildība un sods.
Tips: Konspekts
Apjoms: 24 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 8/30/2015
Faila izmērs: 72 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu