Kāzuss krimināltiesībās. Sevišķā daļa. Nr.1

Kāzuss ar risinājumu. 2017.gada 20.decembrī, persona A dusmu vadīts, kopā ar personu B būdami alkohola ietekmē, nolēma nodedzināt personai C piederošo automašīnu. Persona A attaisīja motora pārsegu, bet persona B ,atbalstot personas A noziedzīgās darbības, novērsa šķēršļus noziedzīgā nodarījuma realizēšanai, lai personai A būtu brīva pieeja automašīnas motortelpai un iespēja brīvi iegūt degvielu, ko izmantot automašīnas dedzināšanai. Tādējādi personai C piederošā automašīna 200 EUR vērtībā un tajā esošā magnetola, kas automašīnā uzstādīta pēc iegādes, 100 EUR vērtībā, drauga personas D piederošā riepa ar disku 15 EUR vērtībā un, automašīnā esošais personai E piederošais traktora akumulators 150 EUR vērtībā sadega, tas ir, tika iznīcināti.
Tips: Cits
Apjoms: 1 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 10/22/2020
Faila izmērs: 18 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu