Zviedrijas kompānijas „ICA Gruppen” korporatīvo nostādņu adaptācija meitasuzņēmuma SIA „Rimi Latvia“ mārketinga un korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēs

Diplomdarba pētījuma metodoloģija ietver sekundāro datu analīzi, intervijas, kas veiktas ar SIA „Rimi Latvia” mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī mērķauditorijas aptauju (anketēšanu), lai noskaidrot SIA „Rimi Latvia” mārketinga un sociālās atbildības aktivitāšu ietekmi uz uzņēmuma korporatīvo reputāciju. Tika aptaujāti 364 SIA „Rimi Latvia” klienti, intervēti divi mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta pārstāvji. Saturs: 1. Uzņēmuma korporatīvās stratēģiskās nostādnes. 1.1. Korporatīvās stratēģijas būtība. 1.2. Korporatīvās stratēģijas darbības virzieni. 1.3. Korporatīvās reputācijas un sociālās atbildības vadība kā uzņēmuma korporatīvās stratēģijas sastāvdaļa. 1.3.1. Korporatīvais tēls, identitāte un zīmols. 1.3.2. Korporatīvā reputācija. 1.3.3. Korporatīvā sociālā atbildība. 1.4. Mārketinga komunikācija kā korporatīvās stratēģijas elements. 1.4.1. Mārketinga komunikācijas loma uzņēmuma korporatīvās stratēģijas īstenošana. 1.4.2. Korporatīvās sociālās atbildības pasākumi kā mārketinga komunikācijas veids. 2. Zviedrijas kompānijas „ICA Gruppen” korporatīvās stratēģiskās vadības nostādnes. 2.1. Kompānijas „ICA Gruppen” mērķi un ilgtspējīga darbība. 2.2. Produktu zīmolu identitāte, vērtības un mārketinga komunikācija. 2.3. Kompānijas „ICA Gruppen” korporatīvā sociālā atbildība. 3. SIA „Rimi Latvia” mārketinga un korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes mātes uzņēmuma „ICA Gruppen” korporatīvo nostādņu ietekmē. 3.1. SIA „Rimi Latvia“ mērķi un ilgtspējīga darbība. 3.2. SIA „Rimi Latvia“ zīmola, reputācijas un mārketinga komunikācijas aktivitātes. 3.3. SIA „Rimi Latvia “ korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes. 3.3.1. Atbildība par sabiedrības veselību. 3.3.2. Atbildība par darbinieku izaugsmi. 3.4. SIA „Rimi Latvia” mārketinga un sociālās atbildības aktivitāšu ietekme uz uzņēmuma korporatīvo reputāciju. 3.5. SIA „Rimi Latvia “ mārketinga un korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu pilnveidošanas iespējas.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 82 Lpp.
Jomas:

Vadība

Mārketings un reklāma

Publicēts: 3/15/2016
Faila izmērs: 1638 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

19.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu