Konsolidētais gada pārskats un konsolidācijas procedūras

Darba mērķis ir analizēt konsolidētā gada pārskata un konsolidācijas procedūru īpatnības finanšu grāmatvedībā Latvijas likumdošanas kontekstā. Studiju darbā netika apskatīti konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi bankām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, un komercsabiedrībām, kuras veic pārapdrošināšanu. Tika izvirzīta hipotēze – konsolidētais gada pārskats ir vairāku radniecīgu uzņēmumu gada pārskatu apvienojums. Pētījuma uzdevumi: 1. raksturot, konsolidētā gada pārskata un konsolidācijas procedūru būtību; 2. raksturot, konsolidētā gada pārskata subjektus; 3. analizēt konsolidētā gada pārskata sastādīšanas procedūras. Tika izmantota teorētiskā pētīšanas metode. Darba izstrādāšanā tika izmantoti vispārējās un speciālās literatūras un elektroniskās informācijas avoti. Darbam ir teorētisks raksturs.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 39 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 3/23/2010
Faila izmērs: 278 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.30 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu