Konstitucionālās tiesības konspekts

1. Konstitucionālās tiesības. Jēdziens un nozīme. 2. Konstitucionālo tiesību vieta tiesību sistēmā. 3. Konstitucionālo tiesību norma. 4. Konstitucionālo tiesību jēdziena izpratnes veidi. 5. Konstitucionāli tiesiskās attiecības. 6. Konstitucionālo tiesību zinātnes avoti. 7. Konstitucionālo tiesību normu iedalījums pēc satura. 8. Konstitucionālo tiesību normu īpatnības. 9. Konstitucionālo tiesību subjekti. 10. Kas ir tiesību avots? 11. Valsts jēdziens un pazīmes.12. Valsts vara. 13. Valsts teritorija un iedzīvotāji. 14. Valsts valdīšanas forma: jēdziens, veidi. 15. Monarhija: jēdziens un veidi. 16. Republika: jēdziens un veidi. 17. Valsts iekārtas forma: jēdziens, veidi. 18. Unitāra valsts. 19. Federatīva valsts. 1. Konstitucionālisma jēdziens. 2. Konstitucionālisma mērķis. 3. Konstitucionālisma pamatprincipi. 4. Suverenitātes jēdziens. 5. Tiesiskas valsts jēdziens. Tiesiskas valsts galvenās pazīmes. 6. Tautvaldības princips. 7. Tiešā demokrātija. 8. Netiešā demokrātija. 9. Tautas likumdošanas iniciatīva. 10. Referendumi jeb tautas nobalsošana. 11. Referenduma priekšmets. 12. Kādas un cik tautas nobalsošanas ir sarīkotas Latvijā. 13. Kādos gadījumos Latvijā tiek rīkota tautas nobalsošana. 14. Tautas nobalsošanas regulējums Latvijas Republikā. 15. Varas dalīšanas princips. 1. Konstitūcijas jēdziens. 2. Kādi ir konstitūciju rašanās veidi. 3. Konstitūcijas saturs. 4. Nosauciet konstitūcijas satura virzienus, kas visām konstitūcijām kopīgs. 5. Konstitūcijas forma. 6. Kodificētās konstitūcijas. Raksturojums. 8. Konstitūcijas struktūra. Nosaukt konstitūcijas struktūras elementus. 9. Materiālā un formālā konstitūcija. 10. Konstitūciju klasifikācija un tās mērķis. 11. Konstitūciju atcelšana. 12. Kādi faktori veido konstitūcijas saturu. 13. Kādas ir konstitūcijas funkcijas. 14. Pasaulē pirmās rakstītās Satversmes varas pieņemtās konstitūcijas. 15. Kādos veidos konstitūcijas saturā tiek fiksēts augstākais juridiskais spēks? 16. Konstitūciju iedalījums pēc formas. 17. Konstitūciju labojumu jeb grozījumu juridiskā tehnika. 1. Tautas Padomes izveide. 2. Politiskās platformas pieņemšana. Satversmes Sapulce - tautas pārstāvniecības institūcija...
Tips: Konspekts
Apjoms: 86 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/17/2019
Faila izmērs: 210 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu