Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā „Ievads loģistikā”

1. Termina “loģistika” definīcija. 2. Loģistikas attīstības etapi. 3. Materiālu plūsmas jēdziens. 4. Materiālu plūsmu veidi. 5. Loģistikas pamatfunkcijas. 6. Loģistikas nodrošinošās funkcijas. 7. Loģistikas sistēmas jēdziens. 8. Loģistikas sistēmu veidi. 9. Loģistikas ķēdes jēdziens. 10. Loģistikas mērķi. 11. Loģistikas darbības vides būtība. 12. Loģistikas iekšējā vide. 13. Loģistikas ārējā vide. 14. Loģistikas konceptuālās nostādnes. 15. Loģistikas teorētiskās un praktiskās izpētes pieejas. 16. Modelēšanas izmantošana loģistikā. 17. Iepirkšanas loģistikas būtība un uzdevumi. 18. Uzdevums “izgatavot vai nopirkt” iepirkšanas loģistikā. 19. Piegādātāju izvēle iepirkšanas loģistikā. 20. Apgādes metožu izvēle iepirkšanas loģistikā. 21. Materiālu resursu iepirkšanas organizēšana. 22. Ražošanas loģistikas jēdziens. 23. Ražošanas loģistikas koncepcija. 24. Ražošanas loģistikas vadības sistēmu veidi. 25. Ražošanas loģistikas koncepcija "Tieši laikā". 26. Mikroloģistikas sistēma "KANBAN". 27. Materiālo resursu / vajadzību plānošanas sistēmas. 28. Materiālo resursu plānošanas sistēma MRP II. 29. DRP sistēmas. 30. "Plānās" ražošanas sistēmas. 31. Sadales loģistikas jēdziens. 32. Sadales loģistikas uzdevumi. 33. Loģistikas kanāli un loģistikas ķēdes. 34. Sadales kanāla jēdziens. 35. Sadales kanālu darbības organizēšana. 36. Produktu pārvietošana sadales loģistikā. 37. Sadales kanālu vadīšana. 38. Transporta loģistikas jēdziens. 39. Transporta veidu priekšrocības un trūkumi. 40. Kravu transportēšanas sistēmas izvēle. 41. Transporta izmaksas. 42. Transporta tarifi. 43. Transportēšanas organizēšana un vadīšana. 44. Starptautiskie transportēšanas dokumenti. 45. Transporta norīkojuma un maršrutizācijas problēmas 46. Krājumu būtība, veidi un klasifikācija. 47. Krājumu vadīšanas koncepcijas un mērķi. 48. Krājumu vadības un kontroles sistēmas. 49. Optimālā pasūtījuma apjoma noteikšana. 50. Bīdošās pieejas krājumu vadīšanas metode. 51. Krājumu vadīšana, izmantojot nepārtraukto kontroli (Q sistēmas modelis). 52. Krājumu vadīšanas, izmantojot periodisko kontroli (P sistēmas modelis). 53. Noliktavu loģistikas raksturojums. 54. Noliktavu saimniecības sistēmas izvēle un izstrāde. 55. Noliktavas kravas vienība. 56. Kravu apstrāde noliktavās. 57. Informācijas plūsmas loģistikā 58. Loģistikas informācijas sistēmas. 59. Loģistikas informācijas datoru tehnoloģijas. 60. Svītru koda lietošana loģistikā. 61. Radiofrekvenču identifikācija (RFID).
Tips: Referāts
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Transports un sakari

Publicēts: 11/26/2019
Faila izmērs: 694 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu