Kriminālprocesa pamatnoteikumi un pamatprincipi

2005.gada 21.aprīlī Saeima pieņēma Kriminālprocesa likumu, kurš tika izsludināts 2005.gada 11.maijā un stājās spēkā 2005.gada 1.oktobrī. Jaunpieņemtais likums ieviesis būtiskas izmaiņas kriminālprocesa tiesiskajā reglamentācijā un praktiskajā norisē, tādējādi iezīmējot nozīmīgu pavērsienu kriminālprocesa reformā. Tomēr jāapzinās, ka kriminālprocesa reforma nebūt nav beigusies, tā aktīvi turpinās, ko uzskatāmi pierāda divi pieņemtie likumi par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, ar kuriem Kriminālprocesa likums tika grozīts skaitliski daudzās normās un būtiski nozīmīgos jautājumos. Kriminālprocesa likuma pilnveidošana aktīvi noris arī šobrīd. Šī darba mērķis ir atspoguļot Kriminālprocesa likuma nozīmīgāko būtību jeb apskatīt Kriminālprocesa likuma pamatnoteikumus un pamatprincipus. Autora skatījumā šie divi jēdzieni ir savstarpēji cieši saistīti un veido, tēlaini izsakoties, Kriminālprocesa likuma skeletu, jo tieši uz šo principu un noteikumu pamata bāzējas viss likums.
Tips: Referāts
Apjoms: 10 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 12/29/2008
Faila izmērs: 89 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu