Kriminālprocesa špikeri

Procesuālie termiņi; Procesuālu termiņu apreķinas; Procesuālu dokumentu jedziens; KP vēsturisko formu raksturojums; KP normas; KP forma; Procesūalo garant jēndziens un to problemātika; KP funkcju jēdziens, klasifikācija un nozīme tiesvedībā; Cietušā tiesiskais statuss un tā realizācija KP; Apsūdzētā tiesiskais statuss un tā realizācija KP; Apsūdzības ceļš; Noraidījuma institūts KP; Tiešuma, mutiskuma un nepārtrauktības princ.darbība un problemātika KP; Sacīkste un pušu līdztiesība kā svarīgākie KP principi; Nevainīguma prezumpcijas un aizstāvības principa nodrošināšana KP; pirmstiesas izmeklēšanas raksturojums KP, jēdzieni, uzdevumi, posmi, procesa virzītāji; Izziņas iestādes; Pierādīšanas subjekti KP;
Tips: Špikeris
Apjoms: 6 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/6/2009
Faila izmērs: 184 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu