Krimināltiesības konspekts

Krimināllikums. Krimināltiesību principi un funkcijas. Krimināllikuma struktūra. Krimināltiesību normas struktūra. Krimināltiesību normu iztulkošana. Krimināllikuma spēks telpā. Krimināllikuma spēks laikā. Kriminālatbildības pamats un noziedzīga nodarījuma pazīmes. NN sastāva jēdziens un tā nozīme. NN un NN sastāvs. NN klasifikācija. NN sastāvu veidi. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un NN kvalifikācija. NN objekts. NN priekšmets. NN OBJEKTĪVĀ PUSE. Prettiesiska darbība vai bezdarbība. Kaitīgas sekas. Cēloņsakarība. Citas NN sastāva objektīvās puses pazīmes. NN subjekts. NN subjekta jēdziens. Pieskaitāma persona. Nepieskaitāmība. Kriminālatbildības vecums. NN speciālais subjekts. NN SUBJEKTĪVĀ PUSE. NN subjektīvās puses jēdziens un pazīmes. Vainas jēdziens un vainas formas. Nodoms un tā veidi. Neuzmanība un tās veidi. NN motīvs un mērķis. Kļūda un tās ietekme uz vainu. NN STADIJAS. NN stadiju jēdziens. Pabeigts NN. Sagatavošanās noziegumam. Nozieguma mēģinājums. Labprātīga atteikšanās no nozieguma izdarīšanas. VAIRĀKU PERSONU PIEDALĪŠANĀS NN. Dalības un līdzdalības kopīgās pazīmes. Dalības jēdziens un dalības formas. Līdzdalības jēdziens un līdzdalībnieku veidi. Līdzdalības īpašie jautājumi. Piesaistība NN. NN DAUDZĒJĀDĪBA.
Tips: Konspekts
Apjoms: 42 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/23/2020
Faila izmērs: 70 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu