Krusta kari Latvijas teritorijā

Darba tēma: Krusta kari Latvijas teritorijā. Mūsdienās šī tēma ir aktuāla un svarīga Latvijas vēstures sastāvdaļa, jo šo karu rezultātā radās jaunas pilsētas, mainījās jau esošās. Tika uzceltas jaunas pilis, diemžēl dažas nodedzināja. Krusta kariem ir ļoti liela nozīme, jo, iespējams bez šiem kariem nebūtu dibināta Rīga, nebūtu kristīgā ticība Latvijas teritorijā un mūsdienu dzīve būtu pavisam citādāka, varbūt pat neiedomājama. Darba mērķis: Izpētīt un iepazīties ar notikumiem Latvijas teritorijā krusta karu laikā. Iegūt priekšstatu par karu norisi lībiešu un latgaļu teritorijās. Darba uzdevumi: 1. Noskaidrot krusta karu cēloņus Latvijas teritorijā. 2. Uzzināt kara gaitas latgaļu un lībiešu teritorijās, mērķus un rezultātus. Darba jautājums: Latvijas teritorijā krustneši karoja un karoja pret latgaļiem un lībiešiem. Darbā izmantotās metodes: literatūras analīze. Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 4 apakšnodaļām, secinājumiem, 1 izmantoto informācijas avotu saraksta.
Tips: Referāts
Apjoms: 9 Lpp.
Jomas:

Vēsture un kultūra

Publicēts: 11/9/2012
Faila izmērs: 67 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

1.65 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu