Laikrindas “Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem” analīze

Studiju projekts ir izstrādāts kursa “Datu analīze un statistiskā optimizācija” ietvaros. Studiju projekta mērķis ir veikt izvēlētās laikrindas plašu analīzi, izmantojot kursā apgūtās metodes un pakotni E-views, ar mērķi konstruēt labāko iespējamo modeli laikrindas dinamikas aprakstīšanai un nākamo vērtību prognozēšanai. Atslēgvārdi: AR, MA, ARCH, GARCH, heteroskedasticitāte, p - vērtība.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 31 Lpp.
Jomas:

Datori, elektronika un programmatūra

Publicēts: 11/27/2020
Faila izmērs: 1408 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu