Latvijas Republikas likums Par nodokļiem un nodevām

Latvijas Republikas Saeima 1995.gada 2.februārī pieņēma un Valsts prezidents 1995.gada 18.februārī izsludināja likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kurš stājās spēkā ar 1995.gada 1.aprīli, un ir uzskatāms par nodokļu sistēmas pamatlikumu. Lai nodrošinātu vienotu kārtību nodokļu un nodevu sistēmā valstī pamatlikums: 1. Nosaka nodokļu un nodevu veidus; 2. Reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību; 3. Reglamentē nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu; 4. Nosaka nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību; 5. Nosaka nodokļu un nodevu tiesības, pienākumus un atbildību 6. Nosaka nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. Minētais likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, izņemot atsevišķus nodokļu likumus, kuros nepieciešams norādīt specifiskās īpatnības.
Tips: Referāts
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Tiesības

Publicēts: 12/10/2008
Faila izmērs: 243 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu