Lauku tūrisma attīstība Latvijā un to ietekmējošie faktori

Hipotēze: Lauku tūrisma attīstība notiek, tūristu skaits ar katru gadu palielinās. Mērķis: Noteikt lauku tūrisma attīstību Latvijā un to ietekmējošos faktorus. Uzdevumi: 1. Noteikt laiku tūrisma nozīmi; 2. Izanalizēt lauku tūrisma attīstību; 3. Noteikt lauku tūrisma attīstību ietekmējošos faktorus. Objekts: Lauku tūrisms Latvijā. Priekšmets: Lauku tūrisma ietekmējošie faktori. Izmantotās metodes: • monogrāfiskā jeb aprakstošā metode; • loģiski konstruktīvā metode; • analīze; • grafiskā metode;
Tips: Referāts
Apjoms: 12 Lpp.
Jomas:

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Publicēts: 2/26/2013
Faila izmērs: 134 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu