Literatūra, lasīšana un jaunieši

Darba mērķis: Izpētīt, ko par grāmatu lasīšanu domā mani vienaudži, kā arī atklāt lasīšanas vai nelasīšanas iemeslus.. Darba uzdevumi: 1. Iepazīties un analizēt literatūru par grāmatām un lasīšanu; 2. Noskaidrot teorētiskas nostādnes jautājumos par lasīšanas ietekmi uz personības attīstību; 3. Aptaujāt Kuldīgas Novada skolu audzēkņus, lai noskaidrotu viņu attieksmi pret lasīšanu; 4. Intervēt Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas bibliotekāres, lai noskaidrotu viņu viedokli par lasīšanas tendencēm jauniešu vidū; 5. Analizēt datus un veikt secinājumus. Darbā izmantotās metodes: literatūras studijas un analīze, intervēšana, anketēšana, anketas datu apstrāde. Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, 9 apakšnodaļām, 6 secinājumiem, 10 izmantoto informācijas avotu saraksta un 4 pielikumiem. Darbā ir 10 attēli. Pētījuma bāze: Kuldīgas novada skolu skolēni vecumā no 15 – 19 gadiem.
Tips: Cits
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Apdrošināšana

Publicēts: 12/4/2012
Faila izmērs: 188 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu