Līzings: noformēšana un uzskaite

ANALITISKĀ DAĻA. Līzinga aktualitātes. Līzinga definīcijas. Līzings un noma – būtiskākās atšķirības. Līziga klasifikācija. Līzinga klasifikācija pa veidiem. Līzinga klasifikācija pēc darbības iezīmēm. Līzinga darījuma tiesiskie aspekti. Procentu aprēķināšana. Līzinga uzskaites vispārējie nosacījumi. Līzinga uzskaite. Finansu līzinga uzskaite. Atgriezeniskā līzinga uzskaite. Finansu līzinga līguma pārtraukšanas atspoguļošana uzskaitē. Operatīvā līzinga uzskaite. PRAKTISKĀ DAĻA. Amortizācijas izmantošana līzinga maksājumiem. Finansu līzinga grāmatošanas piemērs. Auto līzinga piemērs. Līzinga procentu aprēķināšana.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 51 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 4/12/2012
Faila izmērs: 998 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu