Loģistikas ietekme uz mežizstrādes tehnoloģiju Latvijā

1. Loģistikas risinājumi mežizstrādē citās valstīs. 2. Darba metodika. 2.1. Ievācamo datu raksturojums. 2.2. Datu ievākšanas paņēmieni. 2.3. tehnoloģijas un loģistikas vērtēšanas paņēmieni. 3. Apsekoto uzņēmumu raksturojums. 3.1. Ciršanas tiesību iegūšana. 3.2. Cirsmu tehnoloģiskā sagatavošana. 3.3. Kokmateriālu sagatavošana. 3.4. Kokmateriālu pievešana. 3.5. Pārbraucienu organizācija. 3.6. Kokmateriālu izvešana. 3.7. Darba organizācija. 3.8. Tehnisko materiālu sagāde. 3.9. Vides aizsardzības prasību ievērošana. 4. Kokmateriālu sagatavošanas un piegādes varianti un tiem atbilstošās loģistikas raksturojums. 5. Loģistika kokmateriālu sagatavošanā. 6. Loģistika kokmateriālu izvešanā. 7. Cirsmu izstrādes secības plānošana. 8. Kokmateriālu piegādes ķēde, ilgumi pa ķēdes posmiem.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 67 Lpp.
Jomas:

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Transports un sakari

Publicēts: 4/1/2016
Faila izmērs: 548 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

9.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu