Loģistiskas sistēmas pilnveidošana lauksaimniecības uzņēmumā

Diplomdarba mērķis – analizējot uzņēmuma darbības galvenos rādītājus un loģistikas sistēmas stāvokli uzņēmumā, izstrādāt priekšlikumus transporta parka darbības uzlabošanai un modernizācijai, kas savukārt palīdzētu palielināt uzņēmuma konkurētspēju un peļņas rādītājus. Izvēloties jaunu tehniku balstīties ne tikai uz komplektāciju un cenu, bet pievērst uzmanību arī agronomiskajiem, enerģētiskajiem rādītājiem un servisa līmenim. Izvēlēties nevis jaudīgus traktorus, ar domu – labāk, lai būtu rezerve, nekā mazliet pietrūktu, bet uz aprēķinu pamata, tiešām uzņēmumam nepieciešamu tehniku, kas palīdzētu tam attīstīties un sekmīgi pārvarēt valstī esošo ekonomisko krīzi. Diplomdarba uzdevumi: 1. Pamatojoties uz literatūru, sīkāk izpētīt lauksaimniecības attīstību, tās darbības rādītājus un attīstības iespējas; 2. Analizēt uzņēmuma darbību, pakalpojumu klāstu, rādītājus, piegādātājus un partnerus, kā arī apzināt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi; 3. Novērtēt uzņēmuma tehnisko nodrošinājumuun tā izmantošanu; 4. Analizēt uzņēmuma produkcijas realizācijas virzienus un apjomus, pievēršot uzmanību darbības cikliskumam, 5. Pamatojoties uz iegūto informāciju, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus lauksaimniecības uzņēmuma loģistikas sistēmas pilnveidošanai. Darba pirmajā nodaļā autors vēlas izpētīt, kā lauksaimniecība ir attīstījusies no brīža, kad Latvija tika proklamēta, līdz pat mūsdienām un noskaidrot lauksaimniecības nozīmi. Noteikt tās ekonomiskās darbības rādītājus un izpētīt, kāda ir valsts loma lauksaimniecības regulēšanā, cik lielu atbalstu Latvijas lauksaimnieki saņem gan no valsts, gan Eiropas Savienības. Darba otrajā nodaļā autors izpēta lauksaimniecības uzņēmuma vispārējos un ekonomiskos rādītājus, tā iekšējo un ārējo vidi, kā arī piegādātājus un sadarbības partnerus un tehnisko nodrošinājumu. Trešajā darba nodaļā, pamatojoties uz uzņēmuma materiāliem un veikto iespējamo alternatīvu analīzi, autors izstrādā uzņēmuma tehnikā parka uzlabošanas un modernizācijas priekšlikumus, kā arī aprēķina to ieviešanas doto efektivitāti. Darbā tika izmantotas teorētiskās un praktiskās atziņas, nepublicētie materiāli no uzņēmuma arhīva, vispārējā literatūra, kā arī mediju materiāli un Zemkopības ministrijas veiktais lauksaimniecības gada pārskats par 2009. gadu. Darbā ievietotas 15 tabulas un 6 attēli.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 56 Lpp.
Jomas:

Transports un sakari

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Publicēts: 4/7/2012
Faila izmērs: 733 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu