Mārketinga kompleksa pielietojums SIA „LATVIJA STATOIL”

Diplomdarba tiek analizētas mārketinga kompleksa pielietojums, definēti mārketinga kompleksa elementi, mārketinga informācijas sistēmas, izanalizētas uzņēmuma pakalpojumi, cenas veidošana, virzīšana tirgū, izpētīti cilvēka faktors un pircēju attieksme, izvirzīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Pirmā nodaļa tiek raksturoti mārketinga kompleksa elementi, mārketinga koncepcijas un mārketinga informācijas sistēmas. Otrā nodaļa tiek pētīti uzņēmuma tirgzinības process, preces un pakalpojumi, cenu veidošana, sadale, cilvēka faktors. Trešajā nodaļa tiek raksturoti un pētīti uzņēmuma izmantotie reklāmas veidi. Pētījumu rezultāta tiek noskaidrotas katra mārketinga kompleksa elementa pielietošana un būtība mazumtirdzniecības uzņēmumā.. Pētījuma periods ir 2008. gads novembris 2009. gads aprīlis. Diplomdarba apjoms ir 70 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām, kurās ietvērtas 2 tabulas, 7 attēli un izmantoti 28 bibliogrāfiskie avoti.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 70 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Mārketings un reklāma

Publicēts: 6/1/2009
Faila izmērs: 483 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu