Mikroekonominka, teorētiskais minimums

Kā rīkoties valdībai, lai samazinātu bezdarbu? Paskaidrojot, izmantojot tirgus modeli. Ar ko atšķiras jēdzieni „pieprasītā daudzuma izmaiņas” un „izmaiņas pieprasījumā”? Ja tirgū izveidojies preču deficīts, jāļauj cenai pieaugt, samazinot pieprasījumu. Kā mainīsies līdzsvara cena un līdzsvara preču daudzums. Kā pārvietosies budžeta līnija, ja produkta x cena. Kā pārvietosies budžeta līnija, ja patērētāja naudas ienākumi pieaugs? Parādīt grafiski. Ražošanas rezultāti ar vienu ražošanas faktoru. Teorētiskais minimums. Ekonomikas teorijas priekšmets. Resursu ierobežotība. Ražošanas iespēju līkne. Pieprasījums. Pieprasījuma likums. Pieprasījuma ārpuscenu determinantes. Piedāvājums. Piedāvājuma likums. Piedāvājuma ārpuscenas determinantes. Cenu valstiska regulēšana un tās sekas. Elastības jēdziens. Elastības koeficients. Pieprasījuma elastība un firmas ieņēmumi. Cenas piedāvājuma elastība. Augstvērtīgas, normālas un mazvērtīgas preces. Preces derīgums. Kopējais derīgums. Galīgais derīgums. Vienaldzības līkne. Budžeta līnija. Ražošana īslaicīgā un ilglaicīgā periodā. Ražošanas funkcijas jēdziens. Kopējais produkts. Vidējais produkts. Galējais ražīgums. Resursu atdeves mazināšanās likums. Izmaksas īslaicīgā un ilglaicīgā periodā. Pastāvīgās un mainīgās izmaksas. Kopējās, vidējās un galīgās izmaksas. Pilnīgas konkurences pamatpazīmes. Kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu salīdzināšana peļņas noteikšanai. Vidējo izmaksu un cenas salīdzināšana. Vidējās izmaksas ilglaicīgā periodā. Monopola tirgus raksturojums. Dabīgie monopoli. Monopola vara. Cenu diskriminācijas jēdziens un rādītāji. Monopolistiskās konkurences raksturojums. Oligopolu tirgus raksturojums. Vienošanās oligopolu tirgū. Cenu līderis oligopolu tirgū.
Tips: Cits
Apjoms: 26 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 12/4/2012
Faila izmērs: 3457 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu