„Mini” kredītu saņemšanas iespējas Latvijas komercbankās

Kvalifikācijas darba mērķis ir izanalizēt, kurš Mini kredīta veids ir vispopulārākais klientu vidū un noteikt vispiemērotāko kredīta veidu pašreizējam kredītņēmēju vajadzībām. Kvalifikācijas darba uzdevumi ir: 1. Noteikt “Mini” kredītu būtību un salīdzināt to veidus. 2. Salīdzināt banku un SIA kreditēšanas pamatprincipus un kredītu izsniegšanas nosacījumus. 3. Izanalizēt cilvēku esošo kredītsituāciju un izpētīt kādiem mērķiem Latvijas iedzīvotāji ņem kredītus. 4. Izpētīt cilvēku attieksmi pret sabiedrībām kas izsniedz „Mini” kredītus. 5. Izstrādāt priekšlikumus un secinājumus pār mini kredītu būtību un saņemšanas iespējām Latvijas komercbankās. Informācijas iegūšanai tika izmantotas galvenokārt tematiska literatūra, normatīvie akti, kas reglamentē kreditēšanas procesu Latvijā, interneta resursi, ka arī autora praktiska pieredze. Darbā izmantotas pētījuma metodes : • Aptauja • Statistikas salīdzinoša analīze • tematiskas literatūras apkopojums • monogrāfiska analīze • attēlu analīze Pētījumā gaitā tika izmantoti materiāli par laika periodu no 01.01.2006 līdz 24.01.2010, tika apskatīts un izanalizēts plašs informācijas apjoms, tāpēc kvalifikācijas darbā tika iekļauta būtiskāka informācija par bankām un kredītpakalpojumiem.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 40 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 4/15/2012
Faila izmērs: 450 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu