Mobings Latvijas darba organizācijā: cēloņi, pazīmes, profilakses iespējas

Darba nosaukums. “Mobings Latvijas darba organizācijā: cēloņi, pazīmes, profilakses iespējas” Mērķis. Noteikt, vai AS “Latvenergo Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju” struktūrvienībā ir konstatējams mobings un kā to iespējams novērst. Lai sasniegtu studiju darba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apzināt un analizēt darba tematam atbilstošu literatūru. 2. Darba organizācijas darbinieku anketu sagatavošana. 3. Iegūto rezultātu analīze. 4. Priekšlikumu sniegšana mobinga novēršanai. 5. Secinājumi. Pētījuma laika periods – no 2017. gada 20. aprīļa līdz 18. maijam. Studiju darba pētījuma metodes - teorētiskā, statistiskā un empīriskā. Studiju darba struktūra – studiju darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izklāstīts mobinga vispārējs raksturojums – mobinga definīcija, cēloņi, pazīmes, sekas un profilakses iespējas. Otrajā nodaļā tiek analizēti iegūtie dati AS “Latvenergo IT un T struktūrvienībā. Kopumā, kvalifikācijas darba mērķis tiks sasniegts, un uzdevumi izpildīti.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 26 Lpp.
Jomas:

Vadība

Publicēts: 12/28/2017
Faila izmērs: 246 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu