Muitas režīmi un to veidi

Studiju darba izstrādes mērķi ir: • demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, kā arī teorētisko jēdzienu un metodoloģijas pārzināšanu un studentu izvēlētās jomas izpētes prasmi; • demonstrēt studenta prasmi noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas; • demonstrēt sistēmisku teorētisku pieeju studiju darba izstrādē; • parādīt prasmi lietot studiju darba izstrādes nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas attiecīgajos studiju priekšmetos; • izdarīt pamatotus un oriģinālus secinājumus un izstrādāt reālus praksē izmantojamus priekšlikumus. Šī darba mērķis ir muitas režīmu apskate un izpēte. Ka arī atšķirību starp muitas procedūrām un atļautam darbībām ar precēm meklēšana. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams atrisināt sekojošus uzdevumus: • Apskatīt muitas režīma jēdzienu, to mērķi un būtību muitas lietā; • Apskatīt katru muitas režīmu, atklāt tās īpašības; • Salīdzināt ar Krievijas Federācijas muitas režīmiem, atrast eksistējošas problēmas muitas režīmos un no risināšanas iespējamos ceļus Studiju darba mērķa sasniegšanai tiks izmantota teorētiskā metode, ar kuras palīdzību tiks apkopoti un izanalizēti muitas režīmi.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 49 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/28/2015
Faila izmērs: 1855 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu