Multikulturālā izglītība

Multikulturālā sabiedrībā viens no izglītības modeļiem ir iekļaujoša izglītība. Tās būtība balstās uz cilvēktiesībām, kuras paredz, ka katram bērnam, neatkarīgi no viņa nacionālās piederības, ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību, mācoties kopā ar vienaudžiem, un nevis būt segregētiem no vispārizglītojošas skolas dažādu sociālu iemeslu, pastāvošo aizspriedumu vai mācīšanas traucējumu dēļ. Vispārizglītojošās skolas ir vispiemērotākās iekļaujošas izglītības īstenošanai, sociālo un kognitīvo kompetenču veidošanai, un to vislabāk var nodrošināt labvēlīga skolas atmosfēra. Iekļaujošas izglītības prasības tiek veicinātas starptautiskās politikas ietvaros dažādos starptautiskos dokumentos: Apvienoto Nāciju Organizācijas UNESCO Salamankas konferences paziņojumā (1994), Eiropas Savienības Marstrītas un Amsterdamas pretdiskriminācijas dokumentos un citos starptautiskos dokumentos.
Tips: Referāts
Apjoms: 7 Lpp.
Jomas:

Sports

Publicēts: 2/15/2011
Faila izmērs: 59 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu