Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā

Darba pētījuma mērķis ir izpētīt dažādu veidu nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā, tam nepieciešamos dokumentus, kā arī izpētīt notāra lomu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Padziļināti tiks izskatīti jautājumi, kas skar – īpašuma jēdzienu, zemesgrāmatu un dažādu veidu nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Kursa darbs sastāv no četram nodaļām. Darba pirmajā nodaļā tiek skaidrots nekustamā īpašuma jēdziens, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu un starptautiskiem normatīvajiem aktiem. Darba otrajā daļā tiek pētīts zemesgrāmatu institūts. Darba trešajā daļā tiek pētīta dažādu nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatās un nepieciešamie dokumenti. Darba ceturtajā daļā tiek apskatīta problēma – cik liela loma ir notāriem, darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī notāra funkcijas un atbildība. Darba nobeigumā izdarīti secinājumi, kas rādušies kursa darba rakstīšanas procesā un izvirzīti priekšlikumi procesa uzlabojumiem un problemu risinājumiem.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/3/2013
Faila izmērs: 224 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.05 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu