Nemonetārā motivēšana

Sastādot motivēšanas sistēmu uzņēmumā, tā vadītājam vai personāla pārvaldei jāņem vērā gan cilvēka individuālās īpašības, kas nosaka katra „Es” un sociāli ekonomisko stāvokli sabiedrībā, gan psiholoģiskās vērtības pēc A.Maslova un Hercberga teorijas. Efektīvai motivācijas sistēmai jāatbilst tās mērķauditorijas vēlmēm, interesēm un pēc iespējas maksimāli jānodrošina to vajadzību apmierināšana. Vajadzību apmierināšanai motivācijas sistēmā ir jāiekļauj gan materiālie jeb monetārie elementi, gan nemateriālie jeb nemonetārie elementi.
Tips: Referāts
Apjoms: 7 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Vadība

Publicēts: 4/18/2012
Faila izmērs: 68 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu