Nodarbinātības un bezdarba problēmas Latvijā

Bezdarbs un nodarbinātības problēma ir viena no svarīgākajām ekonomikas un sociālajām problēmām, arī Latvijā šī problēma ir kļuvusi ļoti aktuāla, jo tā ir pārejā uz tirgus ekonomiku. Šodien Latvijā darba zaudēšana bieži vien ir cilvēka vai pat visas ģimenes traģēdija. Ļoti grūti ir atrast darbu arī tiem jauniešiem, kuri pirmo reizi piedāvā savu darbaspēku ražošanas resursu tirgū. Bezdarba problēmai ir ne tikai ekonomiskas, bet arī cita veida sekas, piemēram, augsts bezdarba līmenis daudzās valstīs noved pie noziedzības līmeņa pieauguma. • Latvijai ir jācenšas īstenot politika, kas nodrošina pilnīgu nodarbinātību. • Ir pereodiski jāpārkvalificē darbinieki, lai samazinātu bezdarbu, jo bezdarbnieki parasti nevar aizņemt piedāvājamās darbavietas. • Latvijā vērojami darba ņēmēju centieni strādāt vairākās darbavietās, un tas paildzina darbadienu un liedz daļai bezdarbnieku atrast darbu. • Bezdarbam Latvijā kā aktuālai ekonomiskai un sociālai problēmai ir tendence pieaugt. To rāda statistiskie dati kopš 1993. gada, gan prognozes līdz 2001. gadam. Bezdarbs Latvijā galvezokārt ir struktūras bezdarbs. Nākotnē, kad Latvija būs sasniegusi tirgus ekonomiku sāks darboties Oukena likums un bezdarbs varēs tuvināties savai dabiskajai normai, tas ir pilnīgai nodarbinātībai.
Tips: Referāts
Apjoms: 14 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 11/27/2009
Faila izmērs: 107 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu