Nodokļu sistēmas veidošanas principi, problēmu analīze Latvijā

Par kursa darba tēmu autors izvēlējas „ Nodokļu sistēmas veidošanās principi, problēmu analīzi Latvijā”. Šī tēma ir ļoti aktuāla, jo nodokļu paaugstināšana negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību, ka arī ekonomikas izaugsmi un cilvēku labklājību. Pēdējos gados maksātāji jau piedzīvoja PVN un akcīzes nodokļa likmju palielināšanu, bet arī šogad PVN likme paaugstināta un citi nodokļi arī ir mainījušies. Kā iepriekšējā pieredze rāda, ka nodokļu likmju palielināšana, faktiski nepalielināja ieņēmumus valsts budžetā, bet tieši otrādi – pasliktināja situāciju valstī, jo samazinājās iedzīvotāju pirktspēja, ka arī dēļ akcīzes nodokļa palielināšanas, pieauga nelegālo preču aprite. Līdz ar to pastāv draudi, ka nodokļu likmju palielināšana tiešajiem un netiešajiem nodokļiem vēl vairāk pasliktinās situāciju valstī, un vēl eksistējošiem uzņēmējiem dos zaļo gaismu bankrotēšanai, ka arī draudi cilvēku labklājībai. Līdz ar to, rakstot šo darbu, darba autors izvirzīja mērķi – izpētīt un novērtēt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu. Noskaidrot, kā nodokļu palielināšana ietekmēs ekonomiku un iedzīvotāju labklājību.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 32 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 4/14/2011
Faila izmērs: 941 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu